istockphoto 1796159729 612x612 1 seotoptoolz.com

Μια σύντομη περιγραφή της προστασίας αναπηρίας

Ανεξάρτητα από τη σημασία της, η προστασία αναπηρίας πολλές φορές απορρίπτεται όταν τα άτομα κάνουν εκτεταμένες νομισματικές ρυθμίσεις. Τα άτομα που βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες των εξουθενωτικών ασθενειών ή των πληγών και δεν μπορούν να εργαστούν θα μπορούσαν να βασιστούν σε αυτή την προστασία για να τους βοηθήσουν χρηματικά. Για να διαφυλάξετε την αμοιβή σας και να συμβαδίσετε με τη νομισματική ασφάλεια εν μέσω προβλημάτων, η κατανόηση της ασφάλισης αναπηρίας είναι επιτακτική. Για να σας βοηθήσει να κάνετε μια τεκμηριωμένη επιλογή, αυτό το άρθρο θα διερευνήσει ορισμένα χαρακτηριστικά της προστασίας από αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της, ορισμένων ειδών, πλεονεκτημάτων και από εκεί και πέρα ​​ο ουρανός είναι το όριο.

Προστασία ανικανότητας και η σημασία της

istockphoto 1705352318 640x640 1 seotoptoolz.com

Η προστασία του πιο πολύτιμου πόρου σας – της ικανότητάς σας να κερδίζετε χρήματα – είναι η βασική αιτιολόγηση για το γιατί η προστασία από την ανικανότητα είναι τόσο σημαντική. Ένα καταστροφικό ατύχημα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά νομισματικά ζητήματα στην περίπτωση που αυτή η συμπερίληψη δεν έχει ρυθμιστεί. Το ένα τέταρτο των σημερινών νέων θα γίνει ανάπηρος πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης, λέει ο ομοσπονδιακός οργανισμός βοηθών συνταξιοδότησης. Το να έχει κανείς ανικανότητα καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών λειτουργίας του είναι πολύ πιθανό, όπως δείχνει αυτό το σχήμα, επομένως θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ασφάλιση.

Επιλογές προστασίας από ανικανότητα

Η προστασία αναπηρίας έρχεται συχνά σε δύο δομές: την παρούσα στιγμή και τη μεγάλη απόσταση. Όσον αφορά τα προσωρινά μειονεκτήματα, η προστασία παροδικής ανικανότητας είναι η πιο έξυπνη επιλογή σας. Τα πλεονεκτήματα προορίζονται να σας καλύψουν για περιορισμένη διάρκεια, συνήθως έως και μισό έτος. Αντίθετα, η προστασία ανικανότητας για μεγάλες αποστάσεις παρέχει πλεονεκτήματα σε μια πιο περιορισμένη θητεία, τακτικά έως ότου η διασφαλισμένη είτε συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης είτε μπορέσει να επιστρέψει στην εργασία. Είναι βασικό να γνωρίζετε τα προσόντα μεταξύ των διαφόρων ασφαλιστικών συμβολαίων για να επιλέξετε το κατάλληλο.

Σύντομα πλεονεκτήματα ανικανότητας

Προσωρινά μετά από ένα μειονέκτημα, η προστασία παροδικής ανικανότητας μπορεί να σας βοηθήσει να αντικαταστήσετε ένα μέρος της αμοιβής σας. Οι πληγές, οι ιατρικές διαδικασίες και οι παροδικές παθήσεις είναι πιθανώς οι πιο ευρέως αναγνωρισμένες δικαιολογίες για το γιατί τα άτομα χρειάζονται αυτού του είδους την προστασία. Τα οφέλη από τις στρατηγικές συνήθως αρχίζουν να αυξάνονται μετά από ένα χρόνο αναμονής από μία έως περίπου δεκατέσσερις ημέρες και μπορούν να διαρκέσουν για ένα όριο μισού έτους. Μπορείτε να βοηθήσετε την προστασία της στιγμιαίας ανικανότητας μέσω του οργανισμού σας ή να την αποκτήσετε μόνοι σας.

Προστασία ανικανότητας όσο το δυνατόν περισσότερο

istockphoto 1197894860 612x612 1 seotoptoolz.com

Ένα άτομο με προστασία ανικανότητας για μεγάλες αποστάσεις μπορεί να εξαρτηθεί από τη λήψη χρηματικής βοήθειας για πιο περιορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως μέχρι να φτάσει στην ηλικία συνταξιοδότησης ή να επιστρέψει στην εργασία του. Σε περίπτωση σοβαρής και μακρινής αναπηρίας που μειώνει σημαντικά την ικανότητα εργασίας, αυτού του είδους η προστασία είναι επείγουσα. Συνήθως αναμένεται μια περίοδος αναμονής τριών έως μισού έτους πριν ξεκινήσουν τα οφέλη. Τα δύο άτομα και οι επιχειρήσεις έχουν την επιλογή να θυμούνται την προστασία αδυναμίας μεγάλων αποστάσεων για τα πακέτα πλεονεκτημάτων τους.

Προστασία Αναγνώρισης Ατομικής και Συγκεντρωτικής Ανικανότητας

Μπορείτε να βοηθήσετε την ασφάλιση ανικανότητας μέσω του συμβολαίου συγκέντρωσης του αφεντικού σας ή αγοράζοντας ένα συμβόλαιο μόνοι σας. Η συμπερίληψη που δίνεται από την ασφάλιση ανικανότητας δέσμης λείπει ως επί το πλείστον, ωστόσο οι δόσεις είναι συνήθως χαμηλότερες και η πιστοποίηση είναι συχνά πιο απλή. Ανεξάρτητα από το μεγαλύτερο εγχείρημα εκκίνησης, τα ατομικά συμβόλαια ασφάλισης αναπηρίας παρέχουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και πλήρη ένταξη. Υπολογίστε ποιο αποδεικνύεται καλύτερο για το οικονομικό σας σχέδιο και τις ανάγκες ένταξης εξετάζοντας τις δύο αποφάσεις.

Απόκτηση γνώσης του παραθύρου διάθεσης

Χρειάζεται να τηρείτε ένα συγκεκριμένο μέτρο του χρόνου μετά την αναπηρία πριν αρχίσετε να λαμβάνετε οφέλη. αυτή είναι γνωστή ως η τελική περίοδος. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι από μερικές ημέρες έως δύο μήνες. εξαρτάται από τη στρατηγική. Ο προγραμματισμός της χρηματικής βοήθειας μετά από ένα μειονέκτημα εξαρτάται από την εμπειρία σας με το χρονικό πλαίσιο απόρριψης. Οι χρεώσεις θα είναι πολύ συχνά πιο δαπανηρές για πιο περιορισμένες περιόδους διάθεσης, αλλά λιγότερο ακριβές για μεγαλύτερες.

Καλυπτόμενο ποσό και διάρκεια πλεονεκτημάτων

Το ποσό που θα αντικαταστήσει το ασφαλιστήριό σας συμβόλαιο από την αμοιβή σας είναι γνωστό ως ποσό συμπερίληψης, το οποίο ονομάζεται επίσης άθροισμα πλεονεκτήματος. Υποθέτοντας ότι αποδυναμωθείτε, η αμοιβή σας μπορεί να αντικατασταθεί κατά το ήμισυ έως 70% όπως υποδεικνύεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας για ανικανότητα. Το χρονικό διάστημα που θα πληροίτε τα προσόντα για να λάβετε δόσεις ανικανότητας είναι γνωστό ως περίοδος πλεονεκτήματος. Από μερικά χρόνια και μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης είναι πιθανή. Για νομισματική ασφάλεια σε περίπτωση μειονεξίας, η επιλογή του κατάλληλου βαθμού συμπερίληψης και της διάρκειας των παροχών είναι βασική.

Οι διευθετήσεις της ιδίας-κατοχής έναντι της οποιασδήποτε απασχόλησης

Οι δύο βασικές ταξινομήσεις των συμβάσεων ασφάλισης ανικανότητας είναι η «ιδία απασχόληση» και η «κάθε επάγγελμα», οι οποίες χαρακτηρίζονται διακριτά ανάλογα με το ποιος καλύπτεται. Αν υποθέσουμε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τα θελήματα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επιχείρησή σας, ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για δόσεις βάσει μιας στρατηγικής ιδίας απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, η προστασία οποιουδήποτε επαγγέλματος απλώς θα σας αποζημιώσει εάν είστε εντελώς εξασθενημένοι και ανίκανοι να εργαστείτε σε οποιονδήποτε τομέα όπου έχετε ένα λογικό μέτρο εκπαίδευσης, προετοιμασίας ή εμπειρίας. Παρά το γεγονός ότι παρέχουν μεγαλύτερη συμπερίληψη, η προστασία της ιδιοκατοίκησης θα είναι γενικά πιο υπερβολική.

Η σημασία των αναβατών προστασίας αναπηρίας

Ένα συμβόλαιο ασφάλισης αναπηρίας μπορεί να τροποποιηθεί με τους αναβάτες, οι οποίες είναι πρόσθετες προϋποθέσεις, για να αυξηθεί ή να αλλάξει η συμπερίληψη. Οι μελλοντικές επιλογές αγοράς, τα μακροχρόνια πλεονεκτήματα ανικανότητας και το κόστος για πολλές αλλαγές καθημερινών αντικειμένων (COLA) είναι περιπτώσεις κανονικών αναβατών. Αυτοί οι διακριτικοί αναβάτες μπορούν να αναβαθμίσουν την προσαρμοστικότητα της προσέγγισής σας παρέχοντας παράλληλα σημαντικά πλεονεκτήματα. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπερίληψη προστασίας από την ανικανότητα, ενημερώνοντας για τους αναβάτες και επιλέγοντας αυτούς που σας ταιριάζουν.

Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος της προστασίας αναπηρίας

istockphoto 1837470437 640x640 1 seotoptoolz.com

Τα ποσοστά προστασίας αναπηρίας επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, η ευημερία, η κλήση και ο τρόπος ζωής του εγγυημένου. Τα έξοδα θα είναι πολύ συχνά λιγότερο ακριβά για πιο νεανικά και καλύτερα άτομα. Λόγω της μεγαλύτερης πιθανότητας ανεπάρκειας, τα έξοδα μπορεί να είναι υψηλότερα για επαγγέλματα υψηλού κινδύνου. Το κάπνισμα και άλλες επικίνδυνες τάσεις ζωής μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις δόσεις ασφάλισης. Η εύρεση εύλογης προστασίας από ανικανότητα απαιτεί προσεκτική σκέψη των παραγόντων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Οδηγίες για την Καταγραφή μιας Εγγύησης Προστασίας Ανικανότητας

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εγγυητή σας, να υποβάλετε κλινική απόδειξη και να καθίσετε καλά για μια περίοδο αναμονής για να καταγράψετε μια εγγύηση προστασίας λόγω ανικανότητας. Για να διασφαλίσετε τις σωστές και κατάλληλες πληρωμές πλεονεκτημάτων, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον κύκλο των υποθέσεων. Η τήρηση ορισμένων αρχείων για την κατάσταση της ευημερίας σας και η παρακολούθηση των ανοιχτών γραμμών αλληλογραφίας με τον προμηθευτή προστασίας είναι απολύτως κρίσιμη. Σε περίπτωση που γνωρίζετε τα στοιχεία της στρατηγικής σας, η τεκμηρίωση μιας υπόθεσης θα πρέπει να είναι παιχνιδάκι.

Τακτικοί περιορισμοί και εξαιρούμενα πράγματα

Οι περιστάσεις όπου ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναπηρίας δεν θα πληρώσει παροχές χαρακτηρίζονται από τις απορρίψεις και τα όρια που πολλές φορές θυμούνται για το συμβόλαιο. Οι ανικανότητες που προκαλούνται από εγκληματικές διαδηλώσεις, διαδηλώσεις πολέμου ή αυτοπροκαλούμενες πληγές είναι φυσιολογικές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται. Η συμπερίληψη μπορεί επίσης να μην κάνει διαφορά σε άτομα με προηγούμενες συνθήκες. Για να κατανοήσετε τι καλύπτει η συμπερίληψή σας και για να μείνετε μακριά από αναστατωτικά σοκ κατά την εγγραφή μιας υπόθεσης, είναι θεμελιώδες να κατανοήσετε αυτούς τους περιορισμούς και τις απορρίψεις.

Η προστασία της ανικανότητας και τα νομισματικά της αποτελέσματα

Ο τρόπος πληρωμής των δαπανών καθορίζει τον τρόπο επιβάρυνσης των παροχών προστασίας αναπηρίας. Τα οφέλη συχνά απαλλάσσονται από την είσπραξη φόρων με την ευκαιρία να πληρώσετε για αυτά με μετρητά μετά τη χρέωση. Τα πλεονεκτήματα μπορεί να επιβαρυνθούν, ωστόσο, στην περίπτωση που ο διευθυντής σας καλύπτει τα έξοδα αλλά δεν τα αναφέρει ως αμοιβή. Για να προγραμματίσετε πιθανές δεσμεύσεις δαπανών, θα πρέπει να γνωρίζετε τα πάντα για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ένταξής σας στην προστασία αναπηρίας.

Δημιουργία διαφορετικών πλεονεκτημάτων που λειτουργούν με την προστασία αναπηρίας

Είναι εφικτό να προσφερθεί πλήρης συμπερίληψη οργανώνοντας προστασία αναπηρίας με διαφορετικά πλεονεκτήματα, για παράδειγμα, προγράμματα ανικανότητας που υποστηρίζονται από SSDI και διαχειριστές. Για να επωφεληθείτε από την ασφάλισή σας, θέλετε πραγματικά να μάθετε πώς συνεργάζονται αυτά τα οφέλη. Υποθέτοντας ότι λαμβάνετε μετρητά από διαφορετικές πηγές, τα εμπιστευτικά σας πλεονεκτήματα προστασίας αναπηρίας μπορούν να μειωθούν. Μπορείτε να ενισχύσετε τη βοήθεια που έχετε πρόσβαση σχεδιάζοντας τα πλεονεκτήματά σας.

Αξιολογήστε και τροποποιήστε το Σχέδιο Ασφάλειας Ανικανότητάς σας

Υποθέτοντας ότι πιστεύετε ότι η συμπερίληψη προστασίας από την ανικανότητά σας θα πρέπει να έχει επίγνωση των εξελισσόμενων αναγκών σας, θα πρέπει να την ερευνάτε και να την ανανεώνετε συχνά. Οι ανάγκες ένταξής σας μπορεί να διαφέρουν λόγω καταστάσεων που αλλάζουν τη ζωή, όπως η εύρεση άλλης γραμμής εργασίας, η αύξηση του μισθού σας ή η αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης για την ευημερία. Η συνεχής πραγματοποίηση τυχόν απαραίτητων τροποποιήσεων στη στρατηγική σας μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε επαρκή συμπερίληψη. Μπορείτε να εντοπίσετε τρόπους εργασίας για την ένταξή σας, ενημερώνοντας τον εαυτό σας σχετικά με την ασφαλιστική αγορά αναπηρίας και τις προοπτικές νέων συμβολαίων.

Επιλέγοντας το καλύτερο συμβόλαιο ασφάλισης ανικανότητας: Μερικοί δείκτες

istockphoto 1501044771 612x612 1 seotoptoolz.com

Οι συλλογισμοί, για παράδειγμα, οι ορισμοί του ποσού συμπερίληψης, της περιόδου παροχών, της τελικής περιόδου και της στρατηγικής είναι θεμελιώδεις κατά την επιλογή ενός κατάλληλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου ανικανότητας. Ένας διορατικός ειδικός προστασίας ή ένας οδηγός νομισμάτων μπορεί να σας βοηθήσει με αντικρουόμενα αντικείμενα και να καταλήξετε σε μια μορφωμένη επιλογή. Η πιο απλή μέθοδος για την επιλογή μιας συμπερίληψης προστασίας που ικανοποιεί τα αιτήματά σας και ικανοποιεί το σχέδιο δαπανών σας είναι να ελέγξετε και τα δύο. Για να εξασφαλιστούν αξιόπιστες δόσεις πλεονεκτημάτων, είναι θεμελιώδες να ερευνηθεί η νομισματική σταθερότητα και η φήμη του ασφαλιστικού οργανισμού.

συμπέρασμα

Για να προστατεύσετε τη νομισματική σταθερότητα κάποιου σε περίπτωση ατυχίας αμοιβής που σχετίζεται με μειονεκτήματα, η προστασία ανικανότητας είναι ένα σημαντικό κομμάτι οποιουδήποτε εμπεριστατωμένου νομισματικού συστήματος. Για να καταλήξετε σε διδακτικά συμπεράσματα σχετικά με το νομισματικό σας μέλλον, είναι σημαντικό να υπολογίσετε τα πολλά κομμάτια ασφάλισης ανικανότητας, όπως τα διάφορα είδη ένταξης, οι διαφορετικές επιλογές συμβολαίου και τα στοιχεία που καθορίζουν τα έξοδα. Η αγορά προστασίας αναπηρίας θα μπορούσε να σας προσφέρει νομισματική ασφάλεια και γνήσια ηρεμία, εάν δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω μιας εκπληκτικής περίστασης.

By Tahir

I am Tahir Founder of seotoptoolz.com . I love to Provide Best content to my Online Audience.